Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Description

Cur síos ar an bpost

Cinntíonn dlítheangeolaithe an Aontais Eorpaigh go ndéantar an reachtaíocht nua uile a aistriú i gceart go teangacha eile an Aontais agus cinntíonn siad go léiríonn sí go dílis an téacs inar ceapadh ar dtús í.

Chun an post seo a dhéanamh teastaíonn dlíodóirí cumasacha a bhfuil inniúlachtaí teanga an-ard acu. Ar na cúraimí atá orthu tá nósanna imeachta reachtacha a leanúint le linn an phróisis agus feidhmiú mar chomhairleoirí; treoir a chur ar fáil maidir le dréachtú reachtaíochta; seiceáil agus athcheartú a dhéanamh ar théacsanna dlí, agus athbhreithniú a dhéanamh ar a gcomhlíontacht maidir leis na rialacha foirmiúla, i measc cúraimí eile. 

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit eolas críochnúil a bheith agat ar cheann amháin de theangacha an Aontais Eorpaigh, sáreolas ar dhá cheann eile ar a laghad, maille le céim sa dlí. D’fhéadfadh sé go n-athródh na cáilíochtaí atá de dhíth, mar sin ní mór na riachtanais shonracha a sheiceáil gach uair a fhoilsítear próiseas roghnúcháin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil maidir leis na próisis roghnúcháin agus leis na catagóirí éagsúla foirne.

Ina theannta sin, is féidir breathnú ar na deiseanna fostaíochta atá ar fáil nó breathnú ar leathanach na dtréimhsí oiliúna.

Ina theannta sin, is féidir deiseanna sealadacha conartha a lorg ar shuíomh gréasáin na Cúirte Breithiúnais.

Domain(s)