Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Éagsúlacht agus Cuimsiú

Picture showing 6 people

Aithníonn an tAontas Eorpach an éagsúlacht mar fhoinse saibhrithe, nuálaíochta, cruthaitheachta agus láidreachta. Is éard is timpeallacht éagsúil ionchuimsitheach ann, timpeallacht ina dtugtar comhdheiseanna do gach duineó chúlraí éagsúla agus ina mbraitheann siad muintearas agus ina bhfuil meas ar an ról atá acu sa timpeallacht sin.

Próiseas roghnúcháin cothrom a chinntiú chun linn tallann ilchineálach a mhealladh, níl ann sin ach an chéad chéim.

Tá institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais chomh tiomanta céanna an éagsúlacht a choinneáil agus ionad oibre ionchuimsitheach a chruthú. Cuireann siad an gealltanas leanúnach sin chun feidhme trí shraith beart spriocdhírithe. Mar shampla:

  • Beartais arb é is aidhm dóibh a chinntiú go mbraitheann baill foirne uile an Aontais go bhfuil ardmheas orthu agus gur féidir leo a n-inniúlacht iomlán a léiriú le linn a ngairmréime.
  • Beartais lena bhfeabhsaítear cothromaíocht oibre agus saoil, teilea-obair agus socruithe solúbtha oibre do gach ball foirne.
  • Oiliúint do bhainisteoirí agus do bhaill foirne chun aghaidh a thabhairt ar idirdhealú agus ciapadh san ionad oibre agus iad sin a cheartú, ar bhulaíocht agus ar iompar scoilteach nó míchuí.

Tá tuilleadh eolais faoin Éagsúlacht agus Cuimsiú in Institiúidí agus Comhlachtaí an Aontais le fáil ar an leathanach gréasáin seo.

Cuireann EPSO comhdheiseanna agus éagsúlacht chun cinn ina ghníomhaíochtaí for-rochtana chun daoine éagsúla tréitheacha a mhealladh ó Bhallstáit uile an Aontais. Ina theannta sin, tá bearta cumarsáide spriocdhírithe á nglacadh ag EPSO amhail an glao chun comhoibrithe ar gach eagraíocht éagsúlachta agus chuimsithe de chuid an Aontais. Chuir EPSO tús leis an nglao sin chun iarracht a dhéanamh dul i dteagmháil le níos mó daoine éagsúla tréitheacha, ionadaíocht d’éagsúlacht an Aontais Eorpaigh a leathnú laistigh dá líon iarratasóirí agus laistigh d’institiúidí an Aontais Eorpaigh ar deireadh.