Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Tietoa EPSOsta

EPSO – portti EU-uralle

EPSOn ydintehtävänä on EU:n toimielinten auttaminen niiden rekrytointitarpeiden täyttämisessä sekä niille sopivien hakijoiden seulominen yleisvirkamies- ja erikoisalakilpailujen avulla. EPSO toimii linkkinä EU:n toimielinten ja pätevien hakijoiden – niin kokeneiden ammattilaisten kuin vastavalmistuneidenkin – välillä. Sillä on siis tärkeä rooli EU:n virkamieskunnan rakentajana.

EPSO on EU:n toimielinten yhteinen rekrytointielin. Se järjestää valintamenettelyt, joilla valitaan työntekijöitä Euroopan parlamenttiin, EU:n neuvostoon, Euroopan komissioon, EU:n tuomioistuimeen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan, Euroopan alueiden komiteaan, Euroopan ulkosuhdehallintoon sekä Euroopan oikeusasiamiehen ja Euroopan tietosuojavaltuutetun toimistoihin. EPSO laatii menettelyn läpäisseistä hakijoista luettelot, joista kukin elin palkkaa omat työntekijänsä.

Lisätietoa rekrytoivista EU:n toimielimistä on EPSOn sivustolla.

Lisätietoa EU:n julkishallinnon muodostavista toimielimistä ja elimistä.

Our vision is to provide the EU institutions with the workforce that best matches their needs. This is accomplished by deploying high quality, efficient and effective selection procedures, together with an innovative approach.

The following drivers will steer our set strategic direction:

 • Proactivity and client orientation
 • Adopting an innovation mindset and the ability to anticipate trends in talent spotting
 • Using selection methods that attract diverse talent pool.
 • Offering a catalogue of services reflecting the needs of the client institutions.
 • Ensuring that procedures are clear, transparent and accessible to all candidates. Complaints are meant to be exceptional and acted on in the spirit of good administrative practices.

EPSOn kolme keskeistä periaatetta ovat

 • täsmällisyys: EPSO pyrkii käyttämään parhaita mahdollisia valintamenettelyjä, joissa mitataan tarvittavia kompetensseja tarkoituksenmukaisilla kokeilla. Tavoitteena on löytää sopivimmat hakijat ja arvioida heidän kykyjään parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti.
 • ketteryys: EPSO käyttää yhä enemmän modulaarisia menettelyjä, joita voidaan mukauttaa asiakkaiden erityistarpeisiin. Palaute ja säännölliset sisäiset arvioinnit ovat tärkeässä roolissa.
 • nopeus: EPSOn järjestämien valintakilpailujen kesto lyhenee koko ajan, kun tarpeita ennakoidaan, valintalautakuntien ja henkilöstön työtä sekä toimielinyhteistyötä tehostetaan ja valintamenettelyjä yksinkertaistetaan vähentämällä hallinnollisia työvaiheita.

 

 • Rehellisyys – EPSOssa vallitsee keskinäisen luottamuksen ilmapiiri. Sen työntekijät toimivat rehellisesti ja vilpittömästi kaikkien osapuolten edun mukaisesti.
 • Ammattimaisuus – EPSO toteuttaa valintamenettelyt oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti käyttäen alan parhaita käytäntöjä. Pätevän henkilöstönsä avulla se pyrkii turvaamaan palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden. Sen toiminta on innovatiivista ja dynaamista.
 • Laatu – EPSO tarjoaa asiakkailleen laadukasta palvelua tehokkaasti ja ajallaan. Se kuuntelee asiakkaiden tarpeita ja kehittää toimintaansa palautteen perusteella.
 • Monimuotoisuus – EPSOn oma henkilöstö on taustaltaan monimuotoinen, ja sen kaikkia jäseniä tuetaan, jotta he voivat antaa panoksensa yhteisen tavoitteen eteen. EPSOn työyhteisössä toimitaan kunnioittavasti ja ammattimaisesti.
 • Yhteistyö – EPSO kannustaa työntekijöitään tekemään yhteistyötä omassa organisaatiossaan ja sidosryhmiensä kanssa. Se käyttää yhteistyökumppaneita palvelujensa laadun parantamiseksi. EPSO toimii aktiivisesti yhteistyöalustoilla ja edistää niiden käyttöä. Se hyödyntää synergioita kaikilla osa-alueilla, mikä tukee proaktiivisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja laatukulttuuria.

EPSO käsittelee tätä nykyä vuosittain keskimäärin 46 000 hakemusta, joilla haetaan noin 1 300:aa työpaikkaa EU-elimissä. Se järjestää kokeita 24 kielellä, mikä on ainutlaatuista koko maailmassa.

EPSOn pääjohtajan ja edunvalvojien tapaamiset

EPSO ylläpitää EU Careers -sivustoa, jolla on tietoa EU:n valintamenettelyistä ja EPSOn rekrytointikilpailuista 24 kielellä. EU Careers -sivuja voi seurata myös seuraavissa palveluissa: FacebookTwitterLinkedInInstagram.

 

Video EPSOn työstä ja toimintaperiaatteista: