Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Tietoa EPSOsta

EPSO – portti EU-uralle

EPSOn ydintehtävänä on auttaa EU:n toimielimiä täyttämään rekrytointitarpeensa ja seuloa niille sopivia hakijoita yleisvirkamies- ja erikoisalakilpailujen avulla. EPSO toimii linkkinä EU:n toimielinten ja pätevien hakijoiden – niin kokeneiden ammattilaisten kuin vastavalmistuneiden – välillä. Sillä on siis tärkeä rooli EU:n virkamieskunnan rakentajana.

EPSO on EU:n toimielinten yhteinen rekrytointielin. Se järjestää valintamenettelyt, joilla valitaan työntekijöitä Euroopan parlamenttiin, EU:n neuvostoon, Euroopan komissioon, EU:n tuomioistuimeen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan, Euroopan alueiden komiteaan, Euroopan ulkosuhdehallintoon sekä Euroopan oikeusasiamiehen ja Euroopan tietosuojavaltuutetun toimistoihin. EPSO laatii menettelyn läpäisseistä hakijoista luettelot, joista kukin elin palkkaa omat työntekijänsä.

Lisätietoa rekrytoivista EU:n toimielimistä on EPSOn sivustolla.

EPSOn tavoitteena on tarjota EU-elimille työntekijöitä, jotka vastaavat niiden tarpeita mahdollisimman hyvin. Se käyttää laadukkaita, tehokkaita ja innovatiivisia valintamenettelyjä.

EPSOn toimintaa ohjaavat seuraavat strategiset linjaukset:

 • proaktiivisuus ja asiakaslähtöisyys
 • innovatiivisuus ja rekrytointitrendien ennakointi
 • valintamenetelmät, joilla seulotaan esiin taustoiltaan erilaisia osaajia
 • toimielinten tarpeita vastaava palveluvalikoima
 • selkeät ja läpinäkyvät menettelyt, joissa otetaan huomioon saavutettavuus kaikkien hakijoiden kannalta, ja mahdollisten valitusten käsittely hyvän hallintotavan mukaisesti.

EPSOn kolme keskeistä periaatetta ovat

 • täsmällisyys: EPSO pyrkii käyttämään parhaita mahdollisia valintamenettelyjä, joissa mitataan tarvittavia kompetensseja tarkoituksenmukaisilla kokeilla. Tavoitteena on löytää sopivimmat hakijat ja arvioida heidän kykyjään parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti.
 • ketteryys: EPSO käyttää yhä enemmän modulaarisia menettelyjä, joita voidaan mukauttaa asiakkaiden erityistarpeisiin. Palaute ja säännölliset sisäiset arvioinnit ovat tärkeässä roolissa.
 • nopeus: EPSOn järjestämien valintakilpailujen kesto lyhenee koko ajan, kun tarpeita ennakoidaan, valintalautakuntien ja henkilöstön työtä sekä toimielinyhteistyötä tehostetaan ja valintamenettelyjä yksinkertaistetaan vähentämällä hallinnollisia työvaiheita.

 

 • Rehellisyys – EPSOssa vallitsee keskinäisen luottamuksen ilmapiiri. Sen työntekijät toimivat rehellisesti ja vilpittömästi kaikkien osapuolten edun mukaisesti.
 • Ammattimaisuus – EPSO toteuttaa valintamenettelyt oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti käyttäen alan parhaita käytäntöjä. Pätevän henkilöstönsä avulla se pyrkii turvaamaan palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden. Sen toiminta on innovatiivista ja dynaamista.
 • Laatu – EPSO tarjoaa asiakkailleen laadukasta palvelua tehokkaasti ja ajallaan. Se kuuntelee asiakkaiden tarpeita ja kehittää toimintaansa palautteen perusteella.
 • Monimuotoisuus – EPSOn oma henkilöstö on taustaltaan monimuotoinen, ja sen kaikkia jäseniä tuetaan, jotta he voivat antaa panoksensa yhteisen tavoitteen eteen. EPSOn työyhteisössä toimitaan kunnioittavasti ja ammattimaisesti.
 • Yhteistyö – EPSO kannustaa työntekijöitään tekemään yhteistyötä omassa organisaatiossaan ja sidosryhmiensä kanssa. Se käyttää yhteistyökumppaneita palvelujensa laadun parantamiseksi. EPSO toimii aktiivisesti yhteistyöalustoilla ja edistää niiden käyttöä. Se hyödyntää synergioita kaikilla osa-alueilla, mikä tukee proaktiivisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja laatukulttuuria.

EPSO käsittelee tätä nykyä vuosittain keskimäärin 46 000 hakemusta, joilla haetaan noin 1 300:aa työpaikkaa EU-elimissä. Se järjestää kokeita 24 kielellä, mikä on ainutlaatuista koko maailmassa.

EPSOn pääjohtajan ja edunvalvojien tapaamiset

EPSO ylläpitää EU Careers -sivustoa, jolla on tietoa EU:n valintamenettelyistä ja EPSOn rekrytointikilpailuista 24 kielellä. EU Careers -sivuja voi seurata myös seuraavissa palveluissa: FacebookTwitterLinkedInInstagram.

 

Video EPSOn työstä ja toimintaperiaatteista: