Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

EPSOn kompetenssikehys

EPSOlla on ollut vuodesta 2010 lähtien käytössä kompetenssikehys, joka koostuu kahdeksasta yleisestä kompetenssista. EPSO julkaisi alkuvuodesta 2022 uuden kompetenssikehyksensä. Se otettiin käyttöön vuonna 2023.

Kompetenssikehyksessä määritellään kompetenssit, joita EPSOn palveluja käyttävät EU:n toimielimet ja muut elimet pitävät välttämättöminä minkä tahansa tehtävän tehokkaaseen suorittamiseen. EPSO arvioi osaa näistä kompetensseista valintavaiheessa, kun taas muita arvioivat EU:n toimielimet ja muut elimet itse palvelukseenottovaiheessa. 

On syytä muistaa, että EU-toimielimet hakevat työntekijöitä myös tehtäviin, joihin vaaditaan erityistä pätevyyttä tietyllä erikoisalalla. Jokaisesta kilpailusta julkaistava kilpailuilmoitus on ainoa virallinen asiakirja, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot EPSOn kyseisessä kilpailussa käyttämistä kokeista. Siinä on myös tietoa alakohtaisista kompetensseista sekä kokeista, joilla arvioidaan sekä yleisiä että alakohtaisia kompetensseja. Kaikki ilmoitukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Oheisista linkeistä pääsee tutustumaan yleisiin kompetensseihin ja niihin liittyviin ankkureihin.

EPSOn kilpailuissaan käyttämien kokeiden rakenteeseen ja sisältöön voi tutustua sivulla EPSOn kokeet | EU Careers (europa.eu)