Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Edut

EU:n henkilöstön tehtävänä on auttaa toteuttamaan EU:n arvojen ja periaatteiden mukaisia käytännön toimia sekä tekemään suunnitelmia ja päätöksiä, joilla on laaja vaikutus miljoonien EU-kansalaisten elämään.

EU-elimet tarjoavat työntekijöilleen monenlaisia etuja, jotka on suunniteltu vastaamaan erilaisia ammatillisia, henkilökohtaisia ja koulutuksellisia tarpeita.

Lisätietoa on seuraavissa osioissa.

Työ EU:n toimielinten nopearytmisessä työympäristössä voi olla hyvin vaativaa. EU tarjoaa työntekijöilleen kuitenkin mahdollisuuden huolehtia työ- ja yksityiselämän tasapainosta, mikä motivoi heitä antamaan parasta itsestään niin työpaikalla kuin sen ulkopuolellakin.

Työura EU:n toimielimissä mahdollistaa työ- ja yksityiselämän vaatimusten sovittamisen yhteen siten, että toista ei tarvitse asettaa toisen edelle.

Työntekijöiden hyvinvointia tukevat muun muassa joustavat työajat, etätyöjärjestelyt, henkilökohtaista kehitystä tukeva monipuolinen koulutus- ja kurssitarjonta sekä monimuotoinen ja osallistava työkulttuuri. Lisäksi työntekijät voivat saada ulkomailla työskentelyyn liittyviä palkanlisiä (ulkomaankorvaus ja matkakorvaus). Myös perhe-elämän tarpeet on otettu huomioon (esim. lapsilisä, lasten Eurooppa-koulut ja vanhempainvapaa).

EU:n toimielimet tarjoavat sekä virkamiehille että sopimussuhteisille toimihenkilöille kilpailukykyisen palkan, joka vastaa työntekijän osaamista, kokemusta, tehtäviä ja motivaatiota.

Palkat vaihtelevat palkkaluokan ja tehtävän mukaan. Virkamiesten alkupalkka vaihtelee 3 000 eurosta (AST) 5 000 euroon (AD) aloituspalkkaluokan mukaan, kun taas sopimussuhteisten toimihenkilöiden aloituspalkka on 2 000-2 500 euroa tehtäväryhmän mukaan. Palkka kasvaa uran aikana ansioiden ja virkaiän perusteella.

Lisätietoa palkkataulukossa

Tilanteestasi riippuen voit myös olla oikeutettu erilaisiin palkanlisiin, kuten lapsilisään, ulkomaankorvaukseen, matkakorvaukseen tai maastamuuttokorvaukseen.

Lisätietoa henkilöstösäännöissä

Jos olet perheellinen tai perustat perheen, sinulla on oikeus perhe-etuuksiin, joita ovat muun muassa kotitalous- ja lapsilisä, vanhempainloma, koulutuslisä ja (ulkomailta muuttaneille) koko perhettä koskeva vuotuinen matkakulukorvaus.

Työskentelyssä Brysselissä tai Luxemburgissa on lisäetuna se, että molemmat ovat perheystävällisiä kaupunkeja, joissa on erinomaisia paikallisia ja kansainvälisiä kouluja sekä lastenhoitopalveluja. Niissä toimii myös Eurooppa-kouluja, jotka tarjoavat monikielistä ja monikulttuurista opetusta EU-henkilöstön lapsille.

 

Eurooppa-koulut

Eurooppa-koulut ovat virallisia oppilaitoksia, joita 27 EU-maan viranomaiset yhdessä valvovat. Ne on tarkoitettu ensisijaisesti EU-elinten henkilöstön lapsille. Eurooppa-koulujen tehtävänä on tarjota korkealaatuista monikielistä ja monikulttuurista opetusta esikoulusta toiselle asteelle asti. Perusopetusta tarjotaan EU:n virallisilla kielillä. Tällä halutaan varmistaa, että kunkin oppilaan äidinkieli (L1) säilyy vahvana. Näin ollen jokaisessa Eurooppa-koulussa on useita kieliosastoja. Vieraiden kielten oppimisella, käyttämisellä ja ymmärtämisellä on vahva asema koulun arjessa, jossa kannustetaan aitoon kanssakäymiseen eri kielten ja kulttuurien välillä.

Eurooppa-koulujen verkostoon kuuluu nykyisin 13 koulua, joissa on yhteensä noin 28 300 oppilasta. Eniten oppilaita on Brysselin ja Luxemburgin kouluissa, mutta Eurooppa-kouluja on myös muissa EU-maissa.

Lisätietoa Eurooppa-koulujen tavoitteista ja toimintaperiaatteista sekä sijaintipaikoista.

Työ EU:n toimielimissä tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen koko uran ajan.

Uusia taitoja hankkimalla työntekijät voivat ylläpitää motivaatiotaan, edetä urallaan ja saavuttaa koko potentiaalinsa.

Koulutustarjonta on monipuolista. Tarjolla on esimerkiksi koulutusta osallisuuteen, monimuotoisuuteen tai työympäristöön liittyvistä aiheista, tietotekniikasta ja digitaalisesta kehityksestä, EU:n politiikoista ja toimielinten välisistä suhteista sekä EU:n diplomatiasta.

Joitakin kursseja järjestää Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus (EUSA), joka on perustettu nimenomaan järjestämään laadukasta koulutusta EU:n eri toimielinten henkilöstölle.

EU-virkamiehet puhuvat sujuvasti ainakin kahta EU:n virallista kieltä, ja ennen ensimmäistä ylennystään heidän on osoitettava osaavansa myös kolmatta kieltä.

EU:n työntekijät käyttävät useita kieliä päivittäisessä työssään. Jatkuvalla kielitaidon kehittämisellä on tärkeä sija henkilöstön uralla, joten EU tarjoaa monenlaisia kielikursseja.