Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

EPSOn kokeet

multiple choice tests

EPSOn kilpailuihin ja valintamenettelyihin kuuluu useita kokeita, joilla arvioidaan hakijoiden yleisiä ja erityisiä kompetensseja. 

Kilpailuilmoitus on ainoa virallinen asiakirja, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot EPSOn kyseisessä kilpailussa käyttämistä kokeista.
Kaikki ilmoitukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tällä sivulla on esimerkkejä kokeista, joita EPSO voi käyttää kilpailuissaan. Niiden tarkoituksena on ainoastaan tutustuttaa mahdolliset hakijat kokeiden rakenteeseen ja sisältöön. Sivun tarkoituksena ei ole valmentaa hakijoita läpäisemään valintakokeita. Sellainen ei kuulu EPSOn tehtäviin.

Lisätietoa EPSOn valintamenettelyistä on myös verkkosivulla EPSOn kokeet – faktaa ja fiktiota.

Hakijan kannattaa tutustua EPSOn kompetenssikehykseen, jossa on lisätietoa kompetensseista, joita EPSOn palveluja käyttävät EU:n toimielimet ja muut elimet pitävät välttämättöminä minkä tahansa tehtävän tehokkaaseen suorittamiseen. EPSO arvioi osaa näistä kompetensseista valintavaiheessa, kun taas muita arvioivat EU:n toimielimet ja muut elimet itse palvelukseenottovaiheessa. 

 

EPSON KOKEET – UUSI KILPAILUMALLI (VUODESTA 2023 ALKAEN)
EPSON KOKEET – ENTINEN KILPAILUMALLI (VUODEN 2022 LOPPUUN ASTI)

Main steps

  • Eligibility - evaluation of eligibility criteria and minimum requirements is done by the Selection Board.
  • Talent screener- only used for specialist competitions. In their application form, candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Computer based multiple-choice tests - verbal, numerical, abstract reasoning tests and, for certain specialist competitions, tests on field-related competencies. All tests are remotely proctored. 
  • Assessment centre phase - the final stage for the testing of general and field-related competencies under EPSO’s former competition model (published until the end of 2022). Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others. The Assessment Centre tests are organised in an online format (remote) and the tests usually take place on different dates.

Types of tests

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST)

Assistants (AST-SC)

Interpreters (AD)

Lawyer-linguists (AD)

Translators (AD)

Sopimussuhteiset toimihenkilöt / Jatkuva CAST-valintamenettely

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. 

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information). Try our verbal sample tests.
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information). Try our numerical sample tests.
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements). Try our abstract sample tests.

Competency test for each profile

Currently, EPSO is responsible only for organising the reasoning skills tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions have adapted the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.