Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

EPSOn kokeet

multiple choice tests

EPSOn kilpailuihin ja valintamenettelyihin kuuluu useita kokeita, joilla arvioidaan hakijoiden yleisiä ja erityisiä kompetensseja. Lisätietoa kokeista on EPSOn kompetenssikehyksessä.

Kilpailuilmoitus on ainoa virallinen asiakirja, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot EPSOn kyseisessä kilpailussa käyttämistä kokeista.

Tällä sivulla on esimerkkejä koetehtävistä, joiden tarkoituksena on vain havainnollistaa, minkä tyyppisiä kokeita EPSO voi käyttää kilpailuissa. Sivun tarkoituksena ei ole valmentaa hakijoita läpäisemään valintakokeita. Sellainen ei kuulu EPSOn tehtäviin.

Lisätietoa EPSOn valintamenettelyistä on myös verkkosivulla EPSOn kokeet – Usein kysyttyjä taustatietoja.

 

EPSON KOKEET – UUSI KILPAILUMALLI (VUODESTA 2023 ALKAEN)
EPSON KOKEET – ENTINEN KILPAILUMALLI (VUODEN 2022 LOPPUUN ASTI)

Päävaiheet

Koetyypit

Napsauttamalla jotakin alla olevaa profiilia saat luettelon siihen mahdollisesti liittyvistä kokeista ja kysymyksistä.

Hallintovirkamiehet (AD – yleisvirkamiehet)

Hallintovirkamiehet (AD – erikoisalan virkamiehet)

Hallintoavustajat (AST)

Hallintoavustajat (AST-SC)

Tulkit (AD)

Lingvistijuristit (AD)

Kääntäjät (AD)

Sopimussuhteiset toimihenkilöt / Jatkuva CAST-valintamenettely

Tällä sivulla on esimerkkejä kokeista, joita voi sisältyä sopimussuhteisten toimihenkilöiden CAST-valintamenettelyihin.

Kaikki nämä kokeet tehdään tietokoneella, ja ne on suoritettava yhdellä kertaa etäyhteydellä. Tutustu etäyhteydellä suoritettavien kokeiden tietoteknisiin vaatimuksiin.

Päättelykykykokeet:

  • Kielellinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää sanallista tietoa)
  • Numeerinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää numerotietoa)
  • Abstrakti (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä)

Päättelykykykokeet: Tehtäväryhmät I, II ja III (CAST P)

Päättelykykykokeet: Tehtäväryhmä IV (CAST P)

Eri profiilien kompetenssikokeet

Koejärjestelmään ollaan tekemässä muutoksia, ja EPSO vastaa toistaiseksi vain päättelykykyä mittaavien kokeiden järjestämisestä mutta ei kompetensseja mittaavista kokeista. EU:n toimielinten rekrytointiyksiköt mukauttavat vastaavasti sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyä ja pitävät oman toimielimensä muut yksiköt ajan tasalla menettelyjen suhteen.