Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ουγγρικό (HU) δίκαιο

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Pedro Cabral

Αναπληρωτής πρόεδρος

Mónika Szabó

Μέλη

Zsófia Asztalos

Emese  Boros Peklár

Peter Ötvös

Αναπληρωματικά μέλη

Angela Juhasz-Toth

Hajnal Balogh

Reference number: 
EPSO/AD/367/19 - AD5, EPSO/AD/367/19 - AD7

Ημερομηνία επικαιροποίησης
08/07/2019 - 14:48