Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Γλωσσομαθείς νομικοί γερμανικής γλώσσας (DE)

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Stefan Schmidt-Meinecke

Αναπληρωτής πρόεδρος

Uta Biskup

Μέλη

Rainer Wilmsmeyer

Sandra Isenberg

Dorota Schaack

Dominik Düsterhaus

Joachim Holwe

Αναπληρωματικά μέλη

Wolfgang Rosch

Reference number: 
EPSO/AD/358/18

Ημερομηνία επικαιροποίησης
11/28/2018 - 13:20