Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Competition for linguistic assistants EPSO/AST/152/22 - test on finalisation of a text of 29 September

As announced in our message posted on our website in May, we are happy to confirm that the test on finalisation of a text will take place on
28 September 2023.

The invitations were published earlier this month in the EPSO Accounts. Candidates must book for the test before tomorrow 19 September 12:00 (midday) Brussels time.

For help with your booking, please contact to our contractor Prometric.

Reference number: 
EPSO/AST/152/22 - ET, EPSO/AST/152/22 - HR, EPSO/AST/152/22 - IT, EPSO/AST/152/22 - NL, EPSO/AST/152/22 - PL, EPSO/AST/152/22 - PT

Ημερομηνία επικαιροποίησης
09/19/2023 - 09:36