Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ενημέρωση των υποψηφίων του διαγωνισμού AST/152/22 — δοκιμασία οριστικοποίησης κειμένου

Λόγω καθυστερήσεων σε κάποιες εξελίξεις στον τομέα της ΤΠ που συνδέονται με τη δοκιμασία οριστικοποίησης κειμένου, δεν μπορούν να ανακοινωθούν σε αυτό το στάδιο οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων, αλλά μπορούμε ήδη να σας ενημερώσουμε ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το νωρίτερο τον Σεπτέμβριο του 2023.  

Οι τελικές και επιβεβαιωμένες πληροφορίες / ο τελικός και επιβεβαιωμένος προγραμματισμός θα δημοσιευτούν στον παρόντα ιστότοπο και θα κοινοποιηθούν εγκαίρως μέσω των προσκλήσεων που θα αποσταλούν στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων. Μην ξεχνάτε να ελέγχετε τακτικά την ατομική σας μερίδα EPSO.

Reference number: 
EPSO/AST/152/22 - ET, EPSO/AST/152/22 - HR, EPSO/AST/152/22 - IT, EPSO/AST/152/22 - NL, EPSO/AST/152/22 - PL, EPSO/AST/152/22 - PT

Ημερομηνία επικαιροποίησης
05/24/2023 - 15:17