Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έχω αναπηρία και αντιμετώπισα προβλήματα κατά την πρόσβασή μου στον λογαριασμό μου και/ή στον ιστότοπο της EPSO κατά τη διαδικασία επιλογής. Πού να απευθυνθώ για να διατυπώσω τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις μου;

Accessibility is very important to EPSO. We continually work to improve the accessibility of our communication and selection procedures.

However, if you run into difficulties linked to the accessibility of your EPSO account or our website, please contact us to share your observations and recommendations.

If necessary, EPSO produces adapted formats accessible to assistive technology

Your feedback is essential to us. It helps us improve our services by making them more accessible to everyone.

You can find out more about EPSO's work to improve accessibility on our equal opportunities webpage.