Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι να κάνω αν κρίνω ότι λόγω της διαφορετικότητάς μου δεν είχα δίκαιη μεταχείριση κατά τις δοκιμασίες;

Η EPSO δίνει μεγάλη σημασία στην ισότητα, τη διαφορετικότητα και την ένταξη, και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε όλοι οι υποψήφιοι να έχουν ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση.

Αν θεωρείτε ότι είχατε άδικη ή διακριτική μεταχείριση, λόγω ενός ή περισσότερων από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: φύλο, φυλή, χρώμα, εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, γενετικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, θρησκεία ή πεποιθήσεις, πολιτικά ή άλλα φρονήματα, υπαγωγή σε εθνική μειονότητα, περιουσία, γέννηση, αναπηρία, ηλικία ή σεξουαλικό προσανατολισμό, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως για να διατυπώσετε τα σχόλιά σας και να περιγράψετε την εμπειρία σας.

Δίνουμε μεγάλη σημασία στα σχόλια των υποψηφίων, οι οποίοι αποτελούν το επίκεντρο των πολιτικών και των πρακτικών μας όσον αφορά τη διαχείριση της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς εφαρμόζουμε στην πράξη αυτές τις πολιτικές θα βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα μας για τις ίσες ευκαιρίες.