Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Γλωσσομαθείς νομικοί γερμανικής γλώσσας (DE)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 20/06/2019 Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 17 Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία - όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες βρίσκονται στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων. Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Post date:

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Γλωσσομαθείς νομικοί γερμανικής γλώσσας (DE)

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 23/04/2019 Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 18 Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Post date:

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Γλωσσομαθείς νομικοί γερμανικής γλώσσας (DE)

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO ), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς , να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής. Πρόεδρος Stefan Schmidt-Meinecke Αναπληρωτής πρόεδρος Uta Biskup Μέλη Rainer Wilmsmeyer Sandra Isenberg Dorota Schaack Dominik Düsterhaus Joachim Holwe Αναπληρωματικά μέλη Wolfgang Rosch

Post date:

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γλωσσομαθείς νομικοί γερμανικής γλώσσας (DE)

​Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 24/09/2018 Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στις δοκιμασίες μετάφρασης: 158 Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Post date:

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων - Γλωσσομαθείς νομικοί γερμανικής γλώσσας (DE)

Η προθεσμία για τον διαγωνισμό Γλωσσομαθείς νομικοί γερμανικής γλώσσας (DE) παρατάθηκε! Η νέα προθεσμία λήγει στις 03/07/2018 - 12:00 . Μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες και τη σελίδα υποβολής υποψηφιότητας εδώ .

Post date: