Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Γλωσσομαθείς νομικοί γερμανικής γλώσσας (DE)

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 23/04/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 18

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Reference number: 
EPSO/AD/358/18

Ημερομηνία επικαιροποίησης
04/23/2019 - 13:08