Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 07/12/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 21

Минимален резултат: 111​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date: 12/12/2018 - 17:56

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 16/07/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 63

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Post date: 16/07/2018 - 16:47

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Brona Carton

Заместник-председател

Paulina Stendera-Bzdela
Luca Dalpozzo

Членове

Horacio Cappellaro
Jan von Kietzell
Carlos Alvarez Antolinez
Florence Judes
Andreas Skouloudis
Daniel Menendez
Andreas Skouloudis

Заместник-членове

Niall Gerlitz
Luc Cayuela
Radoslaw Banaś
Klaudia Zagorowicz

Post date: 16/07/2018 - 16:45

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 15/06/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 60

Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 28​

Post date: 18/06/2018 - 16:59

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 25/05/2018

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 396

Post date: 30/05/2018 - 16:09