Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Членове на конкурсната комисия - Здравеопазване и безопасност на храните – одит, инспекции и оценка

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Brona Carton

Заместник-председател

Paulina Stendera-Bzdela
Luca Dalpozzo

Членове

Horacio Cappellaro
Jan von Kietzell
Carlos Alvarez Antolinez
Florence Judes
Andreas Skouloudis
Daniel Menendez
Andreas Skouloudis

Заместник-членове

Niall Gerlitz
Luc Cayuela
Radoslaw Banaś
Klaudia Zagorowicz

Reference number: 
EPSO/AD/340/18

Дата на актуализиране
28/11/2018 - 13:20