Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса - Здравеопазване и безопасност на храните – одит, инспекции и оценка

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 07/12/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 21

Минимален резултат: 111​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Reference number: 
EPSO/AD/340/18

Дата на актуализиране
12/12/2018 - 16:56