Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Текущи процедури за подбор

Искате да работите за ЕС?

По-долу ще намерите всички процедури за подбор, управлявани от EPSO: конкурси за длъжностни лица и процедури за подбор на договорно наети служители (CAST) — без краен срок за кандидатстване (CAST Permanent).

Изберете процедурата, която съответства на вашите умения, и научете как да кандидатствате.

EPSO ще публикува възможно най-скоро информация за планирането на останалите конкурси за 2024 г. Вижте страницата Предстоящи процедури за подбор, на която можете да се абонирате за известия по електронната поща.

Длъжност Domain(s) Grade Institution/EU body Location(s) Deadline
Управление на кризи (администратори) Външни отношения AD 7 Институции на ЕС Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург), Страсбург (Франция)
Микроикономика/макроикономика (администратори) Икономика, финанси и статистика AD 6 Институции на ЕС Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург), Страсбург (Франция)
Миграция и вътрешна сигурност (администратори) Външни отношения AD 7 Институции на ЕС Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург), Страсбург (Франция)
Финансова икономика (администратори) Икономика, финанси и статистика AD 6 Институции на ЕС Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург), Страсбург (Франция)
Промишлена икономика (администратори) Икономика, финанси и статистика AD 6 Институции на ЕС Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург), Страсбург (Франция)
Макроикономическа статистика (администратори) Икономика, финанси и статистика AD 7 Институции на ЕС Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург), Страсбург (Франция)
Данни и статистика (администратори) Икономика, финанси и статистика AD 6 Институции на ЕС Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург), Страсбург (Франция)
Комуникация
Job title Grade
Комуникация (CAST Permanent) FG III, FG IV
Икономика, финанси и статистика
Job title Grade
Финанси (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Европейска публична администрация
Job title Grade
Управление на сградите (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent) FG III, FG IV
Управление на проект/програма (CAST Permanent) FG III, FG IV
Информационни технологии
Job title Grade
Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent) FG III, FG IV
Езици
Job title Grade
Коректори (CAST Permanent) FG III
Преводачи (CAST Permanent) FG IV
Право
Job title Grade
Право (CAST Permanent) FG III, FG IV
Помощен персонал
Job title Grade
Образователни психолози (CAST Permanent) FG IV
Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent) FG II
Работници, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване (CAST Permanent) FG I
Секретари/деловодители (CAST Permanent) FG II
Човешки ресурси
Job title Grade
администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Управление на кризи и вътрешна сигурност
Job title Grade
Операции в областта на сигурността, включително регионалната сигурност (CAST Permanent) FG III, FG IV
Операции в областта на сигурността (CAST Permanent) FG II
Техническа сигурност (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Сигурност на информацията и документите (CAST Permanent) FG III, FG IV
Сигурност на ИТ (CAST Permanent) FG III, FG IV