Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Здравеопазване и безопасност на храните – одит, инспекции и оценка

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 16/07/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 63

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Reference number: 
EPSO/AD/340/18

Дата на актуализиране
28/11/2018 - 13:20