Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Rovnaké príležitosti, rozmanitosť a inklúzia

Medzi kľúčové ciele Európskej únie patrí zvyšovanie akceptácie odlišnosti v spoločnosti, boj proti predsudkom a podpora prínosu rozmanitosti v čoraz rozmanitejšej spoločnosti.

Európsky úrad pre výber pracovníkov sa snaží zabezpečiť rovnaké príležitosti a prístup pre všetkých uchádzačov bez ohľadu na ich rasu, farbu pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo alebo vieru, politické alebo iné názory, príslušnosť k národnostnej menšine, pôvod, sexuálnu identitu alebo akékoľvek iné charakteristiky.

Výberové konania úradu EPSO sú navrhnuté tak, aby boli jasné, transparentné a prístupné pre všetkých uchádzačov. Cieľom je identifikovať a odstrániť prípadné prekážky, možné predsudky a riziká diskriminácie a poskytnúť tak uchádzačom rovnaké príležitosti na preukázanie ich kompetencií a zručností.

Úrad EPSO je odhodlaný prilákať talentovaných uchádzačov z rôznych prostredí. Usiluje sa zvyšovať rozmanitosť uchádzačov o prácu v EÚ, aby verejná služba EÚ odzrkadľovala rozmanitosť občanov, v záujme ktorých koná.

Máte ťažkosti s prístupnosťou? Pošlite úradu EPSO spätnú väzbu v záujme zlepšenia prístupnosti jeho informácií a výberových konaní. Ak máte ťažkosti s prístupom k niektorým častiam tohto webového sídla a/alebo dokumentom, kontaktujte nás a my sa vám čo najskôr ozveme.

Potrebujete osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch EPSO z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zdravotných ťažkostí? Viac informácií nájdete v sekcii s dôležitými informáciami v pravej časti tejto stránky