Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Għandi nindika l-kwalifiki/id-diplomi kollha tiegħi fil-formola tal-applikazzjoni tiegħi?

Iva, huwa obbligatorju li int isemmi d-diplomi/il-kwalifiki kollha tiegħek.

Il-punt 1 tad-“dikjarazzjoni” fl-applikazzjoni tiegħek jistqarr: “Niddikjara fuq l-unur tiegħi li l-informazzjoni mogħtija f’din l-applikazzjoni hi vera u kompleta.” Nuqqas ta’ konformità ma’ din id-dispożizzjoni jista’ jeskludik mill-proċedura tal-għażla.