Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Rekwiżiti ta’ Eliġibbiltà Ġenerali u Speċifiċi

agenda pencil glasses usb key

Ir-rekwiżiti ta’ eliġibbiltà ġenerali u speċifiċi huma kundizzjonijiet li l-kandidati jridu jissodisfaw sabiex japplikaw għal impjieg mal-istituzzjonijiet tal-UE. 

Dawn ivarjaw skont jekk il-kandidat japplikax biex isir membru tal-istaff permanenti, aġent temporanju jew kuntrattwali jew Espert Nazzjonali Sekondat (ENS). 

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà u r-rekwiżiti minimi huma kollha speċifikati fl-Avviż tal-Kompetizzjoni, is-Sejħa għal Espressjonijiet ta’ Interess jew l-Avviż ta’ Pożizzjoni Vakanti li jakkumpanja kull avviż ta’ opportunità ta’ impjieg

Tgħallem aktar dwar il-proċeduri ta’ selezzjoni tagħna fil-paġna tagħna dwar il-Proċess ta’ selezzjoni.
 

Rekwiżiti ta’ Eliġibbiltà Ġenerali

L-applikanti kollha jridu jissodisfaw mill-anqas tliet kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:  

  • igawdu mid-drittijiet kollha bħala ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE (aktar informazzjoni dwar xi tfisser li tkun ċittadin tal-UE tista’ tinstab hawnhekk: Iċ-ċittadinanza tal-UE: Drittijiet u opportunitajiet (europa.eu)),
  • ikunu ssodisfaw kwalunkwe obbligu impost mil-liġijiet nazzjonali dwar is-servizz militari,
  • jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-karattru għad-dmirijiet ikkonċernati.

L-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-UE jistgħu jżidu kriterji ta’ eliġibbiltà addizzjonali.

Rekwiżiti ta’ Eliġibbiltà Speċifiċi

Il-kandidati jridu jissodisfaw ukoll rekwiżiti speċifiċi, kif stabbilit fl-Avviż tal-Kompetizzjoni, is-Sejħa għal Espressjonijiet ta’ Interess jew Avviż ta’ Pożizzjoni Vakanti.

  • Rekwiżiti tal-Lingwi 

Irid ikollok il-livell meħtieġ ta’ mill-anqas żewġ lingwi uffiċjali tal-UE għall-proċedura ta' selezzjoni li qed tapplika għaliha. Tista’ ssib ir-rekwiżiti tal-lingwi speċifiċi fl-Avviż tal-Kompetizzjoni, is-Sejħa għal Espressjonijiet ta’ Interess jew l-Avviż ta’ Pożizzjoni Vakanti rispettiv. Livelli differenti ta’ għarfien huma definiti fil-Livelli tal-Lingwi Ewropej – Grilja ta’ Awtovalutazzjoni.

  • Rekwiżiti Edukattivi 

Ir-rekwiżiti edukattivi minimi jvarjaw skont il-profili mfittxijin. B’mod ġenerali:

Pożizzjonijiet mhux għall-gradwati (livell ta’ assistent; grupp ta’ funzjoni I: appoġġ manwali u amministrattiv; grupp ta’ funzjoni II: twettiq ta’ dmirijiet klerikali/segretarjali/ta’ ġestjoni tal-uffiċċju; grupp ta’ funzjoni III: twettiq ta’ dmirijiet amministrattivi/konsultattivi/lingwistiċi/tekniċi) jeħtieġu li tkun lestejt l-edukazzjoni sekondarja 

Pożizzjonijiet għall-gradwati (livell ta’ amministratur; grupp ta’ funzjoni IV) jeħtieġu li tkun lestejt l-edukazzjoni universitarja (minimu ta’ tliet snin).

  • Esperjenza professjonali 

Trid tissodisfa r-rekwiżiti tal-esperjenza professjonali kif speċifikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni, is-Sejħa għal Espressjonijiet ta’ Interess jew l-Avviż ta’ Pożizzjoni Vakanti rispettivi.

  • Rekwiżiti tal-età

M’hemm ebda limitu ta’ età biex wieħed japplika għal kariga fl-UE; l-età tal-pensjoni għall-uffiċjali rreklutati ġodda hi ta’ 66 sena. Għal aktar dettalji, aqra r-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-UE.
 

Għal aktar informazzjoni ddettaljata, żur it-taqsima tal-FAQs tagħna dwar il-Kriterji ta’ eliġibbiltà.