Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Stamatios A., Iniúchóir

stama

Bím ag obair mar iniúchóir sa Choimisiún Eorpach, is ról spreagúil é a bhfuil sásamh ann. Is é an príomhchuspóir atá againn a ráthú go mbainfear leas ceart agus dlíthiúil as airgead cháiníocóirí an Aontais. Déanaim formhaoirseacht chomh maith, agus déanaim deimhin de go mbíonn na córais ag feidhmiú mar is ceart agus go gcloítear le rialacha.

Ar na gnéithe is suimiúla den ról atá agam tá an t-idirghníomhú le tairbhithe mhaoiniú an Aontais i dtíortha uile an Aontais (agus níos faide i gcéin) trí sheiceálacha ar an láthair a dhéanamh ar a n-áitribh. Is iontach liom a bheith ag obair i gcomhar le comhghleacaithe ó ranna uile an Choimisiúin Eorpaigh mar cuireann sé sin léargas foriomlán ar oibríochtaí an Choimisiúin Eorpaigh ar fáil dúinn mar iniúchóirí.