Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Aleks, Oifigeach Airgeadais

‘Dia duit, is mise Aleks agus oibrím mar Oifigeach Airgeadais in Ard-Stiúrthóireacht an Bhuiséid sa Choimisiún Eorpach (AS BUDG). Na príomhfhreagrachtaí atá ormsa ná na réimsí a bhaineann le maoiniú Bhannaí Glasa an Aontais agus le Comhordú Bainistíochta Sócmhainní. Tá mé i mo bhall de Thascfhórsa an Choimisiúin um Chomhionannas freisin.

Bhí comhghleacaithe i m’aonad, an Ceann Aonaid ina measc, ar na chéad daoine a bhí ar an eolas faoi m’fhéiniúlacht inscne agus bhí siad an-tacúil agus tuisceanach maidir le m’aistriú. Sa deireadh, nuair a fuair an stiúrthóireacht ar fad fios m’fhéiniúlachta, is féidir liom a rá go muiníneach nach raibh drochthaithí ar bith agam, ach gur tugadh tacaíocht dom agus go raibh daoine ‘fiosrach go cineálta’. Chomh maith leis sin, d’ullmhaigh mé roinnt ábhar leis an ardbhainistíocht maidir le saincheisteanna trasinscne, tionscnamh ar ghlac gach duine leis go sona. Tá timpeallacht oibre shábháilte le fáil in AS BUDG ag daoine trasinscneacha. Tá dúshláin fós ann, ar ndóigh, go háirithe maidir le córais aitheantais agus córais riaracháin dhigiteacha, ach tá athruithe dearfacha ag teacht chun cinn agus tá lúcháir orm a fheiceáil go bhfuil tascfhórsaí agus grúpaí inmheánacha éagsúla ann, a bhfuil mise páirteach iontu, atá ag obair chun tuilleadh feabhais a chur ar na córais atá ann faoi láthair.

Tá bóthar fada amach romhainn ach tá ag éirí linn. Creidim go gcuirfear fáilte ó chroí roimh dhaoine trasinscneacha in aon fhoireann sa Choimisiún.’