Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Riarthóirí - Slándáil TFC

Uimhir
EPSO/AD/331/16 - 4
An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
01/12/2016
An spriocdháta d'iarratais
10/01/2017 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AD 7

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg (Lucsamburg)