Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Conas a chinneann an Bord Roghnúcháin cé mhéad marc atá le tabhairt i leith gach freagra sa scagthóir buanna (Talent Screener)?

Sula gcuirtear tús leis an bpróiseas roghnúcháin, leagtar síos critéir mheastóireachta oibiachtúla i gcomhréir leis an bhfógra comórtais.

Léiríonn an mharcáil breithiúnas an Bhoird Roghnúcháin maidir lena fheabhas a chomhlíonann an t-eolas a chuir tú i d'iarratas na critéir atá sa bhileog meastóireachta.