Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Tá míchumas orm nó tá mé i riocht sláinte a fhágann go gcaithfí an trealamh oifige agus/nó an timpeallacht oibre a chur in oiriúint dom. Cé leis ar cheart dom dul i dteagmháil?

Tabhair do d’aire nach ndéanfaidh EPSO aon fhaisnéis maidir leis an míchumas atá ag gabháil duit ná na riachtanais ar leith atá agat a chur chuig ranna earcaíochta, agus tá sin amhlaidh i ngeall ar rialacha maidir le rúndacht agus neamh-idirdhealú.

Má tá tú faoi mhíchumas nó más rud é gur gá oiriúnuithe a dhéanamh duit de bharr an reachta sláinte ina bhfuil tú nó má tá riachtanais ar leith agat, ní mór duit sin a chur in iúl don fhostóir féin nuair a earcófar thú.

Más mian leat a bheith ar an eolas faoi bhearta dearfacha atá á ndéanamh ag fostóirí áirithe le haghaidh daoine atá faoi mhíchumas, cuir tic sa bhosca ábhartha i do chuntas EPSO. Sa chás sin, ní dhéanfar ach d’ainm agus do sheoladh ríomhphoist a chur ar aghaidh chuig na ranna earcaíochta.