Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Tá míchumas nó riocht sláinte orm agus tá socruithe speisialta i dtaca leis na trialacha roghnúcháin de dhíth orm dá dheasca. Cad is ceart dom a dhéanamh?

Má tá socruithe speisialta i dtaca leis na trialacha roghnúcháin de dhíth ort de dheasca míchumais nó riocht sláinte, níl le déanamh agat ach an nós imeachta a leanúint atá leagtha amach ar an leathanach 'deiseanna comhionanna' chun d'iarratas ar shocruithe a chur isteach. Tá na cineálacha éagsúla socruithe is féidir a dhéanamh le fáil ansin freisin.

Chun go ndéanfar socruithe réasúnta duit i dtaca leis na trialacha roghnúcháin, beidh ort dearbhú a chur ar fáil ina bhfuil deimhniú ar an míchumas nó an riocht sláinte atá ort agus a d'eisigh eagraíocht inniúil náisiúnta agus/nó speisialtóir.