Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Tá deacrachtaí agam leis an bhfoirm iarratais. Cad is ceart dom a dhéanamh?

Tá na córais a úsáideann EPSO in oiriúint don chuid is mó de na brabhsálaithe idirlín is mó a úsáidtear. Má bhíonn deacracht agat molaimid duit triail a bhaint as brabhsálaí eile sula ndéanfaidh tú teagmháil linn. Ní mholtar gléasanna móibíleacha a úsáid chun an fhoirm iarratais a líonadh isteach.

Moltar duit gan na cnaipí ‘Siar’ agus ‘Ar aghaidh’ sa bhrabhsálaí a úsáid agus tú ag dul ó chuid go cuid den fhoirm iarratais i do chuntas EPSO (cuir i gcás chun teacht ar shonraí a thug tú in iarratas eile). Moltar cnaipí an tsuímh gréasáin a úsáid (e.g. ‘Siar go dtí mo chuntas’).

Moltar gan ach íontéacs (i.e. comhad dar críoch .txt), a ullmhaíodh le gnáthphróiseálaí focal (e.g. NotePad i gcás Windows, TextEdit i gcás Mac OS X) a ghreamú san fhoirm iarratais, chun spásanna nach bhfuil gá leo agus carachtair neamh-chomhoiriúnacha a sheachaint. 

Mura féidir leat d'iarratas a bhailíochtú, ba cheart duit an chlib ‘Overview’ i d’iarratas a sheiceáil. An t-eolas atá faoi chló dearg, tá sé ar iarraidh nó earráideach.

Má bhíonn fadhbanna leanúnacha agat, ba cheart duit dul i dteagmháil le Seirbhís Teagmhála EPSO d'Iarrthóirí láithreach nó, ar a laghad, i bhfad roimh an sprioc-am ó tharla nach féidir linn gealltanas a thabhairt go bhfaighidh tú freagra ar do cheist má sheoltar í níos lú ná 5 lá roimh an sprioc-am. Tabhair do d'aire nach gcuirfear iarratais nach ndearnadh faoin sprioc-am san áireamh.