Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Tá teanga na trialacha ar mo thoil agam, agus dá bhrí sin ba cheart an marc a ghnóthaigh mé a bheith níos airde.

Question categories:

De bhrí go mbíonn ardchaighdeán agus dianiomaíocht sna comórtais, ní mór sárchumas scríbhneoireachta a bheith agat sa phríomhtheanga, mar aon le sárchumas léitheoireachta agus tuisceana sa teanga fhoinseach/sna teangacha foinseacha agus, i gcásanna áirithe, eolas ar chultúr na sprioctheanga/na sprioctheangacha agus na teanga foinsí/na dteangacha foinseacha, sin nó saineolas ar réimse amháin nó níos mó.