Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Bainistiú géarchéime agus Slándáil inmheánach

Oibríonn foireann an Aontais Eorpaigh gan stad gan staonadh chun aghaidh a thabhairt ar réimse géarchéimeanna agus tubaistí roimh an Aontas, amhail na cinn siúd a bhaineann leis an athrú aeráide nó arb iad sceimhlitheoirí agus cibirionsaithe is cúis leo, chomh maith le teipeanna i mbonneagar criticiúil.

Agus béim straitéiseach á leagan ar dhea-bhail a chuid pobal a chosaint, léiríonn an tAontas, trí chomhoibriú a Bhallstát agus a institiúidí, go bhfuil sé tiomanta sábháilteacht agus athléimneacht a chuid saoránach a chinntiú.