Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση σε συνέντευξη - Βοηθοί – Ασφάλεια ΤΠΕ

Δημοσίευση της πρόσκλησης σε συνέντευξη στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 26/03/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη: 39

Reference number: 
COM/TA/AST/02/20 - 5

Ημερομηνία επικαιροποίησης
03/30/2021 - 11:03