Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση σε συνέντευξη - Διοικητικοί υπάλληλοι – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

Δημοσίευση της πρόσκλησης σε συνέντευξη στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 14/04/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη: 80

Reference number: 
COM/TA/AD/01/20 - 6

Ημερομηνία επικαιροποίησης
06/14/2021 - 11:04