Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση σε συνέντευξη - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Δημοσίευση της πρόσκλησης σε συνέντευξη στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 20/05/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη: 122

Reference number: 
COM/TA/AD/01/20 - 3

Ημερομηνία επικαιροποίησης
06/14/2021 - 10:19