Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Υπάλληλοι ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 09/09/2019

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 52

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 31​

Reference number: 
EPSO/AD/364/19 - 3

Ημερομηνία επικαιροποίησης
09/09/2019 - 13:35