Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 10/09/2019

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 57

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 29​

Reference number: 
EPSO/AST/147/19 - 3

Ημερομηνία επικαιροποίησης
09/11/2019 - 08:43