Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – ρουμανική γλώσσα (RO)

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 05/07/2018

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 12

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 50​

Reference number: 
EPSO/AST/144/17 - RO

Ημερομηνία επικαιροποίησης
11/28/2018 - 13:20