Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 10/05/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 129

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Reference number: 
EPSO/AST/146/18

Ημερομηνία επικαιροποίησης
05/20/2019 - 09:58