Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 20/12/2018

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 365

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 28,1​

Reference number: 
EPSO/AD/356/18

Ημερομηνία επικαιροποίησης
12/20/2018 - 15:38