Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 05-09-2022

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης:  260

Ανά γλώσσα:

EL

59

ES

58

ET

33

GA

15

IT

43

PT

52

Reference number: 
EPSO/AST/148/21 - EL, EPSO/AST/148/21 - ES, EPSO/AST/148/21 - ET, EPSO/AST/148/21 - GA, EPSO/AST/148/21 - IT, EPSO/AST/148/21 - PT

Ημερομηνία επικαιροποίησης
09/21/2022 - 10:01