Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΙ (AD7) ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (LT)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 14/02/2018

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 9

Ελάχιστη βαθμολογία: 169,5​

Ο εφεδρικός πίνακας επιτυχόντων θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και στον ιστότοπό μας έναν έως δύο μήνες μετά τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων. 

Reference number: 
EPSO/AD/335/16

Ημερομηνία επικαιροποίησης
11/28/2018 - 13:20