Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η EPSO εισάγει «γραπτή δοκιμασία» στο χαρτοφυλάκιο δοκιμασιών της

Με τη μετάβαση της EPSO προς ένα πλήρες γλωσσικό καθεστώς 24 γλωσσών, από το 2024 εισάγεται στις διαδικασίες επιλογής της ένα νέο είδος δοκιμασίας: πρόκειται για τη γραπτή δοκιμασία, μια δοκιμασία που αποσκοπεί στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων όσον αφορά τη γραπτή επικοινωνία. Η γραπτή δοκιμασία θα αντικαταστήσει την εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων*.

Ο όρος «γραπτή δοκιμασία» καλύπτει τρία διαφορετικά είδη δοκιμασιών που θα χρησιμοποιεί η EPSO, ανάλογα με τις ανάγκες που εκφράζουν οι υπηρεσίες πρόσληψης για κάθε διαγωνισμό:

  1.        Γραπτή δοκιμασία (WT) σχετικά με τον τομέα ή τους τομείς του διαγωνισμού, η οποία θα αξιολογεί μόνο τις δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας. 
  2.        Γραπτή δοκιμασία σχετική με τον τομέα (FRWT), η οποία θα αξιολογεί τις δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας και τις γνώσεις στον σχετικό τομέα του διαγωνισμού.
  3.        Σύνταξη ελεύθερου κειμένου για θέματα της ΕΕ (EUFTE), η οποία θα αξιολογεί μόνο τις δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας. 

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι θα καλούνται να απαντούν στις δοκιμασίες που τους ανατίθενται με βάση τα έγγραφα που παρέχει η EPSO και που σχετίζονται με τον τομέα ή τους τομείς του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η γραπτή δοκιμασία δεν αποτελεί γλωσσική δοκιμασία. Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται βάσει των ειδικών «δεικτών» που παρατίθενται κατωτέρω [οι «δείκτες» είναι τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη από τους βαθμολογητές των δοκιμασιών (δηλ. τους αξιολογητές) κατά την αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης δεξιότητας].

«Δείκτες» για τις δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας:

Η υποψήφια ή ο υποψήφιος:

  • γράφει συνοπτικά χωρίς τη χρήση περιττών λέξεων και προτάσεων
  • παρουσιάζει το αντικείμενο του κειμένου με κατανοητό τρόπο
  • προσαρμόζει τον τρόπο γραφής ώστε να ταιριάζει με το επιδιωκόμενο κοινό και σκοπό
  • χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται για τη συγκεκριμένη δοκιμασία
  • συντάσσει το κείμενο με δομημένο τρόπο, ακολουθώντας μια λογική ροή ιδεών

*Η εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για ορισμένους εν εξελίξει διαγωνισμούς.

Ημερομηνία επικαιροποίησης
05/16/2024 - 15:43