Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ιταλικό (IT) δίκαιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/07/2020

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης (κατά προσέγγιση): 13

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 33​

Reference number: 
EPSO/AD/368/19 - AD5

Ημερομηνία επικαιροποίησης
07/07/2020 - 15:27