Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Υπάλληλοι ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 20/09/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 46

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 31​

Reference number: 
EPSO/AD/364/19 - 1

Ημερομηνία επικαιροποίησης
10/04/2019 - 09:15