Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Πυρηνικοί επιθεωρητές

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 07/07/2021

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 118

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 42​

Reference number: 
EPSO/AST/149/21

Ημερομηνία επικαιροποίησης
07/09/2021 - 07:01