Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βοηθοί ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AST/147/19 - 3
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
24/01/2019
Προθεσμία
02/26/2019 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AST 3

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία)