Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/356/18
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
08/03/2018
Προθεσμία
04/10/2018 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 5

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)