Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του κλίματος

Στοιχεία αναφοράς: 
EPSO/AD/401/22 - 2

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
20/10/2022
Προθεσμία
11/22/2022 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 6

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)