Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση προτάσεων για νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι περισσότερες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) και στο Λουξεμβούργο. Η Επιτροπή είναι με μεγάλη διαφορά ο μεγαλύτερος εργοδότης μεταξύ των οργάνων της ΕΕ, με υπαλλήλους στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο. Επίσης, ορισμένες θέσεις της απευθύνονται σε εξειδικευμένο προσωπικό, π.χ. άτομα με εξειδίκευση στις θετικές επιστήμες, τις γλώσσες ή τους κλάδους της στατιστικής/των οικονομικών.

Location
Βρυξέλλες (Βέλγιο)