Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αποδέχεστε τους τίτλους σπουδών / τα διπλώματά μου που έχουν εκδοθεί από χώρες εκτός ΕΕ;

Question categories:

Για διπλώματα που χορηγούνται από χώρες εκτός ΕΕ, απαιτείται αναγνώριση NARIC: https://www.enic-naric.net/

Εάν είστε κάτοχος διπλώματος αναγνωρισμένου σε κράτος μέλος της ΕΕ, δεν χρειάζεστε αναγνώριση NARIC για τίτλους σπουδών κατώτερου επιπέδου. Παράδειγμα: Αν έχετε πτυχίο από πανεπιστήμιο εκτός της ΕΕ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από πανεπιστήμιο της ΕΕ, δεν χρειάζεστε αναγνώριση NARIC για το πανεπιστημιακό πτυχίο.

Οι τίτλοι σπουδών / τα διπλώματα που χορηγήθηκαν έως τις 31/12/2020 από το Ηνωμένο Βασίλειο γίνονται δεκτοί/-ά χωρίς περαιτέρω αναγνώριση. Για τα διπλώματα που χορηγούνται μετά από αυτή την ημερομηνία (από την 1/1/2021), απαιτείται αναγνώριση NARIC.